Tot el producte pel manteniment de la seva piscina a la seva disposició a Feldmann, així com el nostre assessorament professional per a solucionar, amb el tractament idoni, tots els problemes de la seva piscina:


Algicides: Elimini les algues de la seva piscina amb els nostres productes específics, per a tot tipus d’algues, concentrat i que no generen espuma a l’aigua.

Clarificadors: Productes per aconseguir que l’aigua estigui el mes cristal·lina possible, sigui quin sigui el seu sistema de filtració.

Desinfectants: Producte químic per la desinfecció de la piscina, ja sigui per manteniment o per tractaments de xoc, en diferent formats i mides.

Desincrustants: Productes per la neteja de vas de piscina, filtres de sorra, dipòsits, contenidors, etc.

Reguladors pH: Reguli el ph, reductor o aumentador, en diferents mides i formats.

Sal: Les instal·lacions de tractament d’aigua amb electròlisis salina necessiten de sal pel seu funcionament.

Tractament d’hivern: Mantingui l’aigua en perfectes condicions durant la tardor-hivern sense necessitat d’afegir clor ni analitzar els nivells de l’aigua.

 

 

Consulti’ns el que necessita